Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Brodda-Slimminge

Området är ett tydligt exempel på skiftesreformernas omvandling av landskapet och godsens starka inverkan på omgivande miljö.

Brodda

Brodda

Området ligger i norra delen av Skurups kommun och har en stark koppling till Svaneholm då en av Broddas ägare var Rutger Mackleans bror Gustaf. Broddas markinnehav omfattade i stort sett hela Slimminge socken. Odlingsbar jord fanns i södra delen, där både Brodda och Slimminge var belägna, medan norra delen främst bestod av skog.

Enskiftet genomfördes, precis som på Svaneholm, på delar av godsets marker. Inledningsvis kom bara de frälseägda gårdarnas inägomark i Slimminge by att beröras. Andra förändringar av markinnehavet genomfördes i början av 1800-talet då norra delen av ägorna avstyckades till Skönabäck och gårdarna i Slimminge by såldes.

Broddas nuvarande huvudbyggnad är troligen uppförd på 1830-talet. Anläggningen består av flertalet ekonomibyggnader, träningsbanor och rasthagar anpassade för gårdens stuteriverksamhet.

Slimminge kyrkby

Kyrkan i Slimminge byggdes 1807 som ersättare för den medeltida kyrkan som var för liten och otidsenlig när befolkningen ökade till följd av förbättrat jordbruk, industrietableringar och bättre levnadsförhållanden. Kyrktornet härstammar dock från en omfattande restaurering 1905.

Bebyggelsen kring byvägen är väl sammanhållen i både utformning och placering. Gatehus och gårdslängor är förlagda på äldre gårdstomter tätt intill vägen. De skiftade gårdarna är främst belägna utmed vägarna mellan Slimminge, Brodda och Skönabäck.

Motiv för bevarande

Området är ett tydligt exempel på skiftesreformernas omvandling av landskapet och godsens starka inverkan på omgivande miljö. Slimminge visar delar av äldre byggnadsskick och bebyggelsestruktur kring kyrka och vägsträckningar.

Brodda

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss