Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Tjörnarp

Villa i Tjörnarp

Landskapet kring Tjörnarps kyrkby och Tjörnarpssjön är kuperat och upptas av omväxlande betade och odlade marker. Ägogränserna markeras med stengärdesgårdar, vilket skänker området en ålderdomlig prägel. Smärre partier är bevuxna med bokskog. Några hundra meter öster om kyrkan finns stensättningar som troligen härrör från yngre järnålder. 

Tjörnarps medeltida kyrka, av vilken idag bara återstår ruiner, har en för de tidiga kyrkorna karaktäristisk placering på en markerad höjd. Den efter romanskt schema uppförda kyrkan revs på 1860-talet. Sydväst om den gamla kyrkogården uppfördes då en ny kyrka av tidstypisk gestaltning med kraftig resning, höga fönster och spetsigt torn. Det samtida skolhuset ligger på sedvanligt sätt nära kyrkan. Gunnarps Tegelbruk var Tjörnarps största företag under 1900-talets första hälft, men lade ner verksamheten efter en eldsvåda 1958. Idag kvarstår ringugnen och anläggningen har restaurerats. 

Motiv för bevarande

Området  visar en utveckling av kulturlandskapet sedan förhistorisk tid. Genom kyrkan och ruinen belyses de under 1800-talet ofta förekommande förändringarna i kyrkomiljön, vars orsak delvis kan sökas i den kraftiga befolkningsökningen och ökade ekonomiska resurser under detta sekel. Ringugnen har ett industrihistoriskt värde. 

Tjörnarps kyrkoruin

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss