Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Rävninge

Rävninge ligger i det småbrutna, kuperade landskapet söder om Hästveda. Byn omges av öppen odlings- och betesmark. System av stengärdsgårdar framhäver det småskaliga ägomönstret och ger området en ålderdomlig prägel. Fornlämningar, två högar och en stensättning, i områdets norra del vittnar om en åkerbrukskultur i trakten under förhistorisk tid. Rävninge by har en långsmal form med gårdarna samlade nära landsvägen. Den trelängade gårdsformen överväger. Merparten av längorna i representativa för bygdens äldre byggnadsskick med brädfodrade längor, där boningshusen ofta är ljusmålade och ekonomilängorna rödfärgade. Figursågade detaljer, typiska för tiden kring sekelskiftet, pryder en del av byggnaderna.

Motiv för bevarande

Området speglar ett kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Det var framför allt under 1800-talet som landskapet fick sin nuvarande utformning. Byggnadernas inbördes placering och den småskaliga ägostrukturen, det ålderdomliga byggandsskicket är liksom stengärdesgårdarna av betydelse för miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss