Kulturmiljöprogram: Skanörs ljung

Skanörs ljung

Skanörs ljung bevarar karaktären av äldre tiders utmarksområde. Skyttsie hage bosättningen har påvisat bosättning under två skeden, dels från tiden kring Kristi födelse, dels från högmedeltid.

Ett stort öppet hedlandskap utbreder sig över det smalaste partiet av Falsterbonäset. I områdets norra del växer en i sen tid planterad barrskog. Den ljungbevuxna marken har hållits öppen genom betning. Den rika tillgången på torv har varit av betydelse för befolkningen, då den tillvaratagits och använt till taktäckning, som hägnadsmaterial och som bränsle. I äldre tid var området bevuxet med ekskog, vilken lär ha skövlats under sen medeltid. På 1200-talet utfärdades ett kungligt tillstånd för franciskanermunkarna att hugga bränsle till fyrplatsen vid Kolabacken. Skyttsie hage har varit föremål för arkeologiska utgrävningar vid flera tillfällen. Kulturlagren har påvisat bosättning under två skeden, dels från tiden kring Kristi födelse, dels från högmedeltid.

Byggnadslämningarna från det senare skedet har tolkats som en ensamgård som etablerats oberoende av Skånemarknaden och primärt baserats på agrar produktion. Ammerännan, ett mindre vattendrag mellan Höllviken och Falsterbobukten, var förr av betydelse som tullgräns och troligen även som transportled. I västra delen av området förmodas en galgbacke ha funnits.

Motiv för bevarande

Skanörs ljung bevarar karaktären av äldre tiders utmarksområde. Skyttsie hage har stort vetenskapligt intresse som arkeologiskt undersökningsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss