Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Kråkeberga

Kråkeberga ligger nära Farstorpsån söder om Farstorps kyrkby. I området finns fossil åkermark som visar att trakten tidigt togs i anspråk. Öppna betesmarker med lång hävdkontinuitet visar betesdjurens betydelse åkermark, stengärdsgårdar och odlingsrösen är andra viktiga delar i odlingslandskapet.

Motiv för bevarande

Kråkeberga är ett tydligt exempel på område som har fungerat som odlingsbygd under lång tid. Tillsammans med senare odlad åkermark, betesmarker, stengärdsgårdar och odlingsrösen utgör de fossila åkrarna viktiga inslag i en helhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt