Kulturmiljöprogram: Önneköp

Önneköp är en mindre by belägen i kanten av Linderödsåsen, i övergången mellan skogs- och mellanbygd. Ortnamn med efterled –köp dateras till medeltiden

Önneköps torg och lanthandelsmuseum.

Önneköp finns belagt i ortnamnsregistret på 1570-talet. Den lilla byn, bestående av några enstaka gårdar, låg norr om den nuvarande byn, som under 1800-talet flyttat till ett bättre läge ur kommunikationssynpunkt: vägkorset. Ett nytt Önneköp där gårdarna placerats längs vägsträckningarna uppstod. Hemmansklyvningar och senare bebyggelse har anslutit till bebyggelsemönstret och gett upphov till en radbyliknande struktur, som var vanlig för mellanbygdens byar skiftade enligt laga skifte. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet tillkom fler gathus, olika hantverkare, en lanthandel och en valskvarn. Den nya byn växte om det gamla sockencentrat i Långaröd.

Den ekonomiska utvecklingen och den differentierade jordbruksproduktionen under 1800-talet ledde till att befolkningen i allt högre grad var tvungna att köpa varor som man tidigare producerat själv. Från slutet av 1800-talet har det funnits lanthandlar och handelsbodar i många byar. Dessa byggnader skiljer sig från gathusen genom stora skyltfönster och entréer förlagda till hörnen. Ibland har man även provat på en arkitektur som avviker från den gängse, som lanthandeln i Önneköp (nu lanthandelsmuseum) med sin panelarkitektur. Bebyggelsen i Önneköp är småskalig och består till största del av gathus, gårdar, egnahem och en mindre andel modernare villor. Husen är uppförda i trä eller tegel. Mitt i byn ligger en liten affär och ett kafé. Denna service – här har även funnits bank – gör byn till centrum för ett rätt stort, men glesbefolkat, omland.

Motiv för bevarande

Önneköp är en mindre by som uppvisar en utveckling likartad med många skånska stationssamhällen, med den skillnaden att någon järnväg aldrig kom till Önneköp. Tydligen var läget i vägkorsningen tillräckligt attraktivt. Att det var långt till expansiva stationsorter åt alla håll förklarar väl också något den gynnsamma utvecklingen. Önneköp representerar ett mindre lokalcentrum där offentliga inrättningar som lanthandel, valskvarn, bilaffär och kafé är av stor betydelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss