Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Räng

Räng, hus i tegel nära kyrkan

Den slutna bystrukturen och det oregelbundna bebyggelsemönstret ger Rängs kyrkby en ålderdomlig karaktär. Av särskilt intresse är miljön kring kyrkan. Bebyggelsen i Lilla Räng är välbevarad och representativ för olika tidsåldrar.

Rängs kyrkby och Lilla Räng är belägen i slättbygden söder om Vellinge och omsluts av öppen lättbrukad åkermark, vilket var en förutsättning för byarnas tidiga etablering. Gårdarna i kyrkbyn har en gles placering kring bygatan och följer ett äldre mönster med kyrka, prästgård och skola i nära anslutning till varandra. Den medeltida kyrkan ombyggdes totalt under H Zettervalls ledning omkring 1880. Den vitputsade exteriören och utsmyckningen ansluter till den traditionella gestaltningen av skånska lantkyrkor. Prästgården och skolan, båda i tegel är välbevarade exempel på 1800-talets byggnadsstil. De är uppförda 1872 respektive 1848. Den stora trädgården med sitt äldre lövträdsbestånd bidrar till att understryka prästgårdens centrala roll i det gamla bysamhället.

Skiftet, som genomfördes 1815, medförde endast en mindre utflyttning av gårdarna, varför Rängs kyrkby idag kan uppvisa en relativt väl bibehållen bykärna. Bebyggelsen i Lilla Räng är varierad med små gårdar, hantverkarhus och egnahem från olika tidsåldrar. Flertalet är från slutet av 1800-talet i en tidstypisk tegelarkitektur men enstaka exempel från sent 1700-tal finns bevarade. Utvecklingen speglas därtill i tegelbyggnader från tidigt 1900-tal, funktionalism från 1930-talet och egnahem från 1940- och 1950-talen.

Motiv för bevarande

Den slutna bystrukturen och det oregelbundna bebyggelsemönstret ger Rängs kyrkby en ålderdomlig karaktär. Av särskilt intresse är miljön kring kyrkan. Bebyggelsen i Lilla Räng är välbevarad och representativ för olika tidsåldrar.               

Kyrkan i Räng

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss