Kulturmiljöprogram: Räng

Räng, hus i tegel nära kyrkan

Den slutna bystrukturen och det oregelbundna bebyggelsemönstret ger Rängs kyrkby en ålderdomlig karaktär. Av särskilt intresse är miljön kring kyrkan. Bebyggelsen i Lilla Räng är välbevarad och representativ för olika tidsåldrar.

Rängs kyrkby och Lilla Räng är belägen i slättbygden söder om Vellinge och omsluts av öppen lättbrukad åkermark, vilket var en förutsättning för byarnas tidiga etablering. Gårdarna i kyrkbyn har en gles placering kring bygatan och följer ett äldre mönster med kyrka, prästgård och skola i nära anslutning till varandra. Den medeltida kyrkan ombyggdes totalt under H Zettervalls ledning omkring 1880. Den vitputsade exteriören och utsmyckningen ansluter till den traditionella gestaltningen av skånska lantkyrkor. Prästgården och skolan, båda i tegel är välbevarade exempel på 1800-talets byggnadsstil. De är uppförda 1872 respektive 1848. Den stora trädgården med sitt äldre lövträdsbestånd bidrar till att understryka prästgårdens centrala roll i det gamla bysamhället.

Skiftet, som genomfördes 1815, medförde endast en mindre utflyttning av gårdarna, varför Rängs kyrkby idag kan uppvisa en relativt väl bibehållen bykärna. Bebyggelsen i Lilla Räng är varierad med små gårdar, hantverkarhus och egnahem från olika tidsåldrar. Flertalet är från slutet av 1800-talet i en tidstypisk tegelarkitektur men enstaka exempel från sent 1700-tal finns bevarade. Utvecklingen speglas därtill i tegelbyggnader från tidigt 1900-tal, funktionalism från 1930-talet och egnahem från 1940- och 1950-talen.

Motiv för bevarande

Den slutna bystrukturen och det oregelbundna bebyggelsemönstret ger Rängs kyrkby en ålderdomlig karaktär. Av särskilt intresse är miljön kring kyrkan. Bebyggelsen i Lilla Räng är välbevarad och representativ för olika tidsåldrar.               

Kyrkan i Räng

Hitta hit

Platsen ligger cirka 4 km sydväst om Vellinge.

Se området i webbgis: Räng Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss