Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Rosendal-Kropps kyrkby

Rosendals slott

Rosendals slott med tillhörande ekonomibyggnader och Billehuset är en anläggning med högt kulturhistoriskt värde.

Rosendals slott

I den flacka slättbygden öster om Helsingborg ligger Rosendal. Slottsanläggningen omges av vidsträckta brukningsarealer. Dungar med ädellövskog, ekhagar och alléer skänker omväxling och karaktär åt slottslandskapet. Slottet består av ett trelängat komplex i rött tegel. Det är försett med två trapptorn, krönta av tornspiror. Två av längorna – den norra och västra – uppfördes 1615 medan den östra byggdes på 1750-talet. Mot söder sluts borggården av två längor i tegel och gråsten. Anläggningen omsluts av en vallgrav.
Ekonomilängorna något öster om slottet har en oregelbunden placering och är uppförda i flera etapper. Tegel dominerar som byggnadsmaterial men även modernare konstruktion och material förekommer. Det så kallade Billehuset – en tvåvåningsbyggnad i tegel och gråsten under halmtak – beläget i parken anses härröra från 1500-talet och utgöra en rest av en äldre anläggning. Väl bibehållna bostadshus i rött tegel, till övervägande delen uppförda under 1800-talet samt lämningar av en äldre kvarn ingår som viktiga delar i den genuina slottsmiljön.

Kropps kyrkby

Norr om slottet för en en vid både gamla kyrkvägen – Billevägen – till Kropps kyrkby. Vägen anlades på 1600-talet och bevarar en ålderdomlig prägel, kantad av stenmurar och höga lövträd. Kropps kyrka ligger på en markerad kulle kring vilken öppen jordbruksmark breder ut sig. Den ursprungliga romanska kyrkan har trots att byggnaden eldhärjades på 1930-talet bibehållit en äldre karaktär. På traditionell plats nära kyrkan ligger prästgården, en vitputsad byggnad från 1860. Bondgårdarna invid kyrkan har till stor del relativt modernt byggnadsskick. Tegel är det vanligaste förekommande byggnadsmaterialet. I bykärnan ingår även några gatehus.

Motiv för bevarande

Området utgör ett öppet kulturlandskap med allé och vägsystem. Det har genom sekler formats av sätesgården Rosendals förvaltning. Rosendals slott med tillhörande ekonomibyggnader och Billehuset är en anläggning med högt kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss