Kulturmiljöprogram: Örahult

Örahult ligger i ett öppet odlingslandskap, som omges av tät granskog. På sina ställen är landskapet småskaligt med små åkerlotter och beteshagar. Här finns flera välbevarade stengärdesgårdar och vällagda odlingsrösen.

Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger längs en slingrande grusväg. Örahultsstugan är en äldre, välbevarad ryggåsstuga. Väster om Örahult ligger en gammal blockrik utmark med enbevuxna backar, fuktängar och kärrmarker samt gles blandskog.

Motiv för bevarande

Ålderdomligt kulturlandskap

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss