Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Diarium och allmänna handlingar

Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar.

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

Vill du söka på ett ärende?

I webbdiariet kan du söka fram ärenden och se vad det är för typ av handlingar som kommit in eller som har upprättats av myndigheten. Du kan även se vilka beslut som har fattats i ärendet. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen.

I vårt diarium ser du ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Vi registrerar dagligen nya ärenden. När vi beslutat eller avslutat ett ärende kan du se det i webbdiariet i ytterligare sex månader. Vissa ärenden och handlingar visas inte i webbdiariet utan kan vara registrerade i andra system eller ordnade på annat sätt.

Hur lång tid tar ditt ärende?

Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Det här påverkar hur lång tid ärendet tar:

 • Saknar vi underlag i ditt ärende måste vi be dig komplettera och då tar det längre tid. Du kan snabba på ditt ärende genom att från början skicka in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.
 • Ibland måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Behöver du komplettera ett ärende?

Med vår e-tjänst kan du lämna in kompletteringar och yttranden till oss.

Allmänna handlingar

En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar.

Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss.

När får du inte ta del av en handling?

Du kommer inte få ta del av en handling

 • när handlingen inte är allmän
 • när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda.

Vad innebär sekretess?

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten.

Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan. Vi följer de lagar som finns när vi avgör vad som omfattas av sekretess eller inte. Om du får beskedet att du inte får ta del av uppgifterna i handlingen på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga.

Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna.

Handlingar som finns i våra arkiv

Ta del av allmän handling

Hur tar du del av en allmän handling?

För att läsa en allmän handling eller få en kopia kan du

 • skicka en skriven förfrågan
 • ringa
 • kontakta den ansvariga handläggaren
 • besöka oss.

Får du ta med handlingarna hem?

Du får inte ta med dig originalhandlingar hem.

Du kan ta del av handlingar genom att

 • läsa dem i Länsstyrelsens lokaler
 • skriva av dem eller fotografera dem med exempelvis mobilkamera
 • be om att få en kopia på handlingen hemskickad, mot en eventuell kostnad för kopiorna.
 • be om att få handlingen kopierad på plats, mot en eventuell kostnad för kopiorna.

Hur fort kan du få handlingarna?

En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte.

Kan du få handlingar via e-post?

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet.

Dataskyddsförordningen kan göra att vi inte får lämna ut handlingar elektroniskt.

Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna.

När en handling innehåller eller uppgifter som omfattas av sekretess, kan vi behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning. Det gäller också om handlingen innehåller personuppgifter eller ska lämnas ut elektroniskt.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, helt eller delvis, får du information om hur du kan få ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen.

Din kontakt med oss kan bli en allmän handling

Även informationen om din egen kontakt med Länsstyrelsen kan komma att bli en allmän handling som kan läsas av andra.

Avgifter

När du vill ha kopior av handlingar tar vi ibland ut en avgift. Du kan alltid ta del av handlingarna avgiftsfritt på vårt kontor. Vilka avgifter vi tar ut regleras i Avgiftsförordningen (1992:191).

Handlingar utan avgift:

 • När du tar del av handlingar på plats på vårt kontor.
 • Ett exemplar av handlingar om du är en part i ärendet.
 • Ett exemplar av länsstyrelsens egna publikationer.

Handlingar på papper

Papperskopior eller pappershandlingar som ska skannas för att sedan skickas med e-post:

 • 1-9 sidor är gratis
 • 10:e sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor per sida.

För kopior som ska skickas med post tillkommer kostnaden för porto.

Digitala handlingar

Digitala handlingar som skickas med e-post:

 • 1-3 filer är gratis
 • 4 filer kostar 50 kronor och varje fil därutöver kostar 2 kronor per fil.

Omfattande beställningar

Om du gör en omfattande beställning som Länsstyrelsen inte kan hantera inom ordinarie arbetstid kan vi ta ut en avgift utifrån tidsåtgång:

 • 0-10 minuter är gratis
 • Från och med den 11:e minuten kostar varje påbörjad 10-minutersperiod 80 kronor.

Beställ allmän handling

Beställ kopia av handling

Vill du vara anonym när du beställer? Då är du välkommen att ringa eller besöka Länsstyrelsen Skåne istället.

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att du ska kunna skicka in formuläret.

Kontaktuppgifter till dig som beställer
Jag som beställer är * (obligatorisk)
Jag som beställer är


Fyll i om du gör en beställning åt ett företag, en organisation, myndighet eller kommun.

Fyll i om du gör en beställning åt ett företag, en organisation, myndighet eller kommun.

Fyll i PEPPOL-id eller GLN-kod om du gör en beställning åt ett företag, en organisation, myndighet eller kommun och önskar e-faktura.
Jag har tagit del av informationen om eventuella kostnader * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen om eventuella kostnader

Information om handlingen
Typ av handling * (obligatorisk)
Typ av handling


Övrig information om handlingen
Har kan du ange annan information du har om handlingen. Informationen hjälper oss att söka fram rätt handling.

Ange här om du vet vilket år eller datum handlingen är från.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig att hitta rätt i diariet eller ta del av en allmän handling.

Kontakt

Telefon 010-224 10 00

Växeln har öppet vardagar mellan 8.00–16.30

Öppettider i receptionen i Malmö
Måndag till fredag kl. 09:00-15:00

Organisationsnummer
202100-2346

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss