Kulturmiljöprogram: Burlövs kyrkby

Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där kyrka, prästgård och skola ligger i nära anslutning till varandra i byns centrum.

Burlövs prästgård, byggnadsminne

Burlövs kyrkby ligger i östra delen av Burlövs kommun. Både prästgård och skola ligger i nära anslutning till kyrkan och bildar byns centrum. Tornet till den romanska kyrkan uppfördes under slutet av 1200-talet men påbyggdes omkring 1400. Under senromansk tid tillfogades vapenhuset. Nykyrkan norr om långhuset tillkom i början av 1800-talet. Prästgårdens vitkalkade och halmtäckta boningslänga uppfördes 1773.

Den tillhörande trädgården är anlagd efter ålderdomligt mönster på 1920-talet. Gamla skolhuset uppfördes 1847 med både lektionssalar och lärarbostad. Skolan användes även som sockenstuga.

Flertalet av byns gårdar ligger kvar på gammal gårdsplats. De bevarar delvis ett äldre byggnadsskick och gårdsmönster. Ett viktigt inslag i de gamla byarna var byadammen. I Burlöv benämns den även Vanningen och ligger strax norr om bebyggelsen.  

Motiv för bevarande

Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där kyrka, prästgård och skola ligger i nära anslutning till varandra i byns centrum. Bebyggelsen ligger delvis kvar på äldre tomtplatser och visar på platskontinuitet. Byadammen bidrar till förståelse av landskapet och minner om den kreaturshantering som nu icke längre är.

Burlövs prästgård

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss