Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hammenhög

Hammenhög är en god exponent som centralort på landsbygden under 1800-talets senare hälft och 1900-talets förra del. Det äldre byggnaderna med tonvikt på tingshuset,

Hammenhög gästis

Hammenhögs samhälle har i de västra delarna bibehållit sin äldre, långsträckta byform. Bebyggelsen domineras till stor del av sekelskiftets tegelarkitektur.

Kyrkan är vitputsad och uppförd på 1840-talet. Förutom denna pekar ett flertal andra byggnader som prästgården, tingshuset Länk till annan webbplats. – en röd gotikinspirerad tegelbyggnad från 1882 – och gästgivaregården på Hammenhögs centrala roll för socknen och häradet (se vidare ”Gästgivaregårdar” under ”Kommunikationernas landskap”). Enstaka äldre gårdar med välbevarade byggnader ligger kvar på ursprunglig plats. Exempel på de för trakten typiska flistavlorna, använda som fyllning i facken på korsvirkeslängorna, finns representerade. Verksamheten på Domaregården var början på Hammenhögs fröfirma, som registrerades som företag 1925. Idag bedrivs verksamheten i stor skala.

I samhällets östra del ligger en tidigare lantbruksskola som senare använts som vandrarhem och flyktingboende och en industrianläggning. Strax intill har under senare tid växt upp en modern villabebyggelse. Centrum har förskjutits öster ut och här finns en öppen torgplats med det gamla kommunhuset som front.

I Hammenhög finns ett stycke bilhistoria. Här startade redan 1928 en bilaffär, vid en tid då bilismen var föga utvecklad. Invid torget ligger den röda tegelbyggnaden med texten ”Bilfirma N H Nilsson”. Det är en välbevarad anläggning med säljhall, kontor och verkstadsbyggnad. Den ökade privatbilismen från 1950-talet innebar ett stort lyft för verksamheten och den gamla tings- och gästgiveriorten Hammenhög blev betydande även inom bilförsäljningen och hade bland annat återförsäljningskontrakt med amerikanska biltillverkningsföretag. Verksamheten är fortfarande igång och familjen Nilsson säljer numera Peugeotbilar. Under 1900-talet, framför allt från 1950 och framåt, har bilismen avsatt många spår i landskapet som vägar, rastplatser, bensinstationer och bilaffärer (se vidare ”Kommunikationernas landskap”).

Motiv för bevarande

Hammenhög framstår som en god exponent för centralorterna på landsbygden så som de var gestaltade under 1800-talets senare hälft och 1900-talets förra del. Det äldre byggnadsbeståndet med särskild tonvikt på tingshuset, gästgivaregården, kyrkan och prästgården är liksom bebyggelsens struktur av speciellt kulturhistoriskt intresse. Verksamheter inom fröhandel och förädling utvecklades tidigt och är av stor betydelse för området. N H Nilssons bilaffär är en ytterst välbevarad miljö och ett värdefullt dokument över bilismens frammarsch och påverkan på samhället under 1900-talet, både på och vid sidan av vägen.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 12 km sydväst om Simrishamn.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hammenhög Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss