Kulturmiljöprogram: Vikhög

Längst ute på den udde som skiljer Salviken från Lommabukten ligger Vikhögs fiskeläge. Landskapet är flackt och öppet. Två gravhögar, Vihojarna, vittnar om en tidig bosättning i området. De är anlagda under bronsålder och har ett karaktäristiskt accentuerat läge på en mindre höjdplatå. (Se vidare Trosföreställningar från jägarstenålder till järnålder) Fiskeläget har växt fram under tidigt 1800-tal. Tomterna är små och oregelbundet bebyggda. En mindre hamn finns utritad på skifteskartan från 1830-talet.

Motiv för bevarande

Fornlämningarna visar att det i området funnits en förhistorisk bosättning. Det oregelbundna bebyggelsemönstret, de små fastighetsbildningarna samt de öppna partierna vid hamnen bevarar 1800-talets struktur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss