Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Vånga

Vånga ligger vid norra delen av Ivösjön i norra delen av Kristianstads kommun. Kring Rystorp i områdets västra del och vid Snäckestad i sydöst finns bokskog på äldre skogsbevuxen utmark. Typiskt för trakten är de stora och tidiga fruktodlingarna. Efter skiftet kom dessa odlingar att bli viktiga binäringar till jordbruket. I samband med en mer etablerad yrkesodling bildades fruktpackerier i trakten. Därtill bildades bränneriaktiebolag, vars drift var igång till 1965.

Vånga kyrka är ursprungligen uppförd på 1200-talet men präglas idag av de ombyggnader som genomfördes under 1800-talet. Redan på 1400-talet låg gårdarna i Vång under Bäckaskogs kloster, men genom reduktionen 1680 kom frälsegårdarna att bli kronohemman. Vånga by skiftades genom laga skifte 1823-1832. Kring kyrkan finns några välbevarade gårdar med byggnader främst från 1800-talet.

Juteboda har anor från 1500-talet och låg under Bäckaskogs gods fram till mitten av 1700-talet. Juteboda är en äldre gårdsmiljö med två välbevarande byggnader, varav det ena är en ryggåsstuga. Husen är båda uppförda på traditionellt sätt i skiftesverk under halmtak. I omgivningarna finns hamlade träd och stenmurar.

Bonnslätt är en välbevarad gård från 1870-talet med röd locklistpanel. Intill finns även Perstorps missionshus, den så kallade Perstorpskyrkan, uppförd 1860 för baptistförsamlingen.

Motiv för bevarande

Området visar den agrara utvecklingen under 1800-talet där fruktodlingarna fick allt större betydelse. Den välbevarade bebyggelsen är viktiga inslag i landskapet. Missionshuset är ett intressant dokument över den frikyrkliga rörelsen i trakten. Juteboda är ett tydligt exempel på äldre bondgårdsmiljö i skogsbygd där bebyggelse, markanvändning, hamlade träd och stenmurar utgör betydelsefulla delar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss