Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hägnaden

Vägmiljö vid Hägnaden

Området ligger fyra kilometer nordväst om Perstorp i en mycket variationsrik odlingsbygd med flera kulturhistoriska objekt. Landskapet präglas av ek- och bokdungar och här finns ett omfångsrikt system av breda och vällagda stengärdesgårdar. Branterna ned mot Knektabäcken har troligen varit gammal slåttermark. I områdets västra del ligger en gammal enefälad med en åsrygg, där det finns dungar av tall och björk i trädskiktet. I nordost finns en betad skog. Bebyggelsen, som kallas Hägnaden, ligger på en liten höjd. Här finns flera karaktäristiska 1800-talsgårdar med bebyggelse i röd panel. Jordkällare, gamla fruktträd och vällagda odlingsrösen kompletterar bilden av ett äldre kulturlandskap.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap som åskådliggör äldre brukningssätt och boendemönster i glesbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss