Kulturmiljöprogram: Vittskövle

Vittskövle gods ligger i slättlandet mellan Linderödsåsen och Hanöbukten. Vidsträckta åkerfält och kraftiga alléer betonar områdets karaktär av slottslandskap.

Vittskövle

Vittskövle

I norra delen av området, vid Eskilstorp, finns en två kilometer lång sanddyn som skapats av det tidigare trädlösa landskapet. Idag är området planterat med tall för att hindra sandflykt. I centrum av området ligger den fyrlängade renässansanläggningen i rött tegel, byggd under 1550-talet som försvarsborg. Den anses ha haft en föregångare i "Egeside" –en numera helt försvunnen anläggning vid den närbelägna Helge å. Under senmedeltiden låg sätesgärden förmodligen strax intill kyrkan. Vittskövle borg - den största i Skåne - har två diagonalställda torn och placerades på pålar i det sanka landskapet, omgivet av en vallgrav.

Ekonomibyggnaderna låg ursprungligen på en holme öster om huvudgården. Under 1840-talet flyttades de väster och norr om slottet och holmen lades ut till park. Längornas medeltidsinspirerade utseende är karaktäristiskt för den stil, som i Skåne introducerades av C G Brunius. Välbevarade bostadshus för gårdens tjänstefolk är liksom torp på marginella marker av betydelse för slottsmiljön. Det omgivande landskapet bedrivs idag rationellt och är främst en produkt av 1800-talets jordbruksrationaliseringar. I södra delen av området finns rester av ett äldre översilningssystem, anlagt under 1840-talet.

Vittskövle socken bildade i äldre tid tillsammans med Degeberga ett pastorat under Vittskövle sätesgård. Sockenkyrkan, uppförd på 1200-talet och senare utökad, har bibehållit sin medeltida utformning. Den är belägen i de södra delarna av Vittskövle by och intill låg tidigare föregångaren till Vittskövle slott, men som brändes 1492. Byn har i övrigt ett till ålder och utseende varierat byggnadsbestånd.

Motiv för bevarande

Vittskövle är en helgjuten slottsmiljö i vilken såväl borgen som de till godset knutna ekonomibyggnaderna och bostadshusen, den öppna åkermarken, ädellövskogen och allésystemet är av betydelse. Anläggningen, vallgraven och placeringen i landskapet visar på den forna försvarskaraktären. Byn visar ett välbevarat byggnadsbestånd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss