Kulturmiljöprogram: Tranås

Vid torget i Tranås.

Tranås ligger i det svagt kuperade landskapet norr om Tomelilla. Byn har ett centralt läge vid det kors, som bildas där vägarna Kristianstad-Ystad och Simrishamn-Malmö möts. I äldre tid fanns det gästgiveri och skjutshåll i byn.

Tranås ligger i det svagt kuperade landskapet norr om Tomelilla. Byn har ett centralt läge vid det kors, som bildas där vägarna Kristianstad-Ystad och Simrishamn-Malmö möts. I äldre tid fanns det gästgiveri och skjutshåll i byn.

Bebyggelsen i Tranås präglas av en mångfald gathus av tydlig 1800-talskaraktär i nära anslutning till gatulinjen. De putsade och brädfodrade fasaderna överväger. Som särskilt välbevarade framstår husen vid Tranesvägen. Endast ett fåtal av byns gårdar ligger kvar på äldre tomt, då mer än hälften av gårdarna måste flytta ut vid enskiftet 1807. Kyrkan från 1880 i nyromansk stil ligger fritt i byns norra del. Intill denna finns prästgården på traditionell plats. Den är uppförd 1853 och har gula fasader i klassicerande stil samt rik dekor i trä.

Det öppna, stensatta torget i byns centrum påminner om Tranås roll som handels- och torgplats för den kringliggande jordbruksbygden under 1800-talet. Anisbäckens och den uppdämda Mölledammens vatten drev tidigare en kvarn. Den numera brädfodrade, gula byggnaden ligger kvar vid dammen.

Motiv för bevarande

Byn bevarar karaktären av centralort i den agrara bygden efter tiden för skiftet under tidigt 1800-tal. Bebyggelsens struktur och de enskilda husen är liksom gatunätet, torget, kyrkan och prästgården av betydelse för miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss