Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Tranås

Vid torget i Tranås.

Tranås ligger i det svagt kuperade landskapet norr om Tomelilla. Byn har ett centralt läge vid det kors, som bildas där vägarna Kristianstad-Ystad och Simrishamn-Malmö möts. I äldre tid fanns det gästgiveri och skjutshåll i byn.

Tranås ligger i det svagt kuperade landskapet norr om Tomelilla. Byn har ett centralt läge vid det kors, som bildas där vägarna Kristianstad-Ystad och Simrishamn-Malmö möts. I äldre tid fanns det gästgiveri och skjutshåll i byn.

Bebyggelsen i Tranås präglas av en mångfald gathus av tydlig 1800-talskaraktär i nära anslutning till gatulinjen. De putsade och brädfodrade fasaderna överväger. Som särskilt välbevarade framstår husen vid Tranesvägen. Endast ett fåtal av byns gårdar ligger kvar på äldre tomt, då mer än hälften av gårdarna måste flytta ut vid enskiftet 1807. Kyrkan från 1880 i nyromansk stil ligger fritt i byns norra del. Intill denna finns prästgården på traditionell plats. Den är uppförd 1853 och har gula fasader i klassicerande stil samt rik dekor i trä.

Det öppna, stensatta torget i byns centrum påminner om Tranås roll som handels- och torgplats för den kringliggande jordbruksbygden under 1800-talet. Anisbäckens och den uppdämda Mölledammens vatten drev tidigare en kvarn. Den numera brädfodrade, gula byggnaden ligger kvar vid dammen.

Motiv för bevarande

Byn bevarar karaktären av centralort i den agrara bygden efter tiden för skiftet under tidigt 1800-tal. Bebyggelsens struktur och de enskilda husen är liksom gatunätet, torget, kyrkan och prästgården av betydelse för miljön.

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km norr om Tomelilla.

Se området i webbgis; Tranås Länk till annan webbplats.

Kontakt