Kulturmiljöprogram: Haganäs-Oröd

Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera naturbetesmarker och många stengärdsgårdar. Bebyggelsen är värdefull och ovanligt smyckad.

Oröd, hagmark

Haganäs

Haganäs by består av tre gårdar, av vilka Haganäs gård är mycket välbevarad. Gården är från 1800-talet och har rödmålad boningslänga och ekonomibyggnader i skiftesverk. Förutom stora bokskogar, som uppkommit på tidigare utmarker, finns här sumpskog, strandområden, betesmarker och stengärdsgårdar.

Oröd

Vid Oröd finns ett sammanhängande område med ett öppet och böljande kulturlandskap, som genomkorsas av vällagda stengärdsgårdar. Bland gårdarna märks Söndregård, som har en pampig och rikt utsmyckad huvudbyggnad och Sjögård, som är gulputsad i herrgårdsstil med miniatyrflyglar. Båda gårdarna har välbyggda ekonomibyggnader. Öster om bebyggelsen finns en värdefull utmarksrest som tillhört Tydinge.

Motiv för bevarande

Området utgör ett välbevarat och varierat kulturlandskap med gårdsmiljöer och bokskog med lång kontinuitet. Bebyggelsen är värdefull och ovanligt smyckad.

Oröd, gårdsmiljö

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss