Kulturmiljöprogram: Mörarp

Villa i Mörarp

Mörarp har utvecklats från att varit en medeltida kyrkby, ett administrativt centrum, ett väg- och järnvägssamhälle till att bli en villastad.

I det svagt böljande jordbrukslandskapet mellan Söderåsen och Helsingborg är Mörarp beläget. Den äldre bebyggelsen är samlad kring kyrkan och landsvägen öster därom. Socknens kyrka härrör från 1100-talets slut men har under skilda epoker om- och tillbyggts. I nära anslutning till kyrkan ligger skolan med skolhus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Mörarp var under lång tid centralort för stora delar av Luggude härad och till kyrkbyn var häradets tingsplats knuten till 1896, då häradsrätten flyttades till Helsingborg. Det senast använda tingshuset – några hundra meter öster om kyrkan vid gamla landsvägen Lund-Ängelholm – byggdes 1828 och utgörs av en tvåvåningsbyggnad i tegel. Tidigare hölls tingsförhandlingar i en äldre korsvirkeslänga som revs 1987. Denna byggnad var troligen från 1600-talets senare hälft. På traditionell plats nära tingshuset låg tidigare gamla gästgiveriet, också det med anor från 1600-talet. Gästgiverirörelsen jämte skjutshållning var i äldre tid knutet till Mörarp, som var en viktig vägknut.

I samhället finns flera byggnader från decennierna kring 1900, då Mörarp upplevde en blomstringstid i samband med att järnvägen anlades 1875. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i tegel och representativa för stationssamhällenas byggnadsbestånd. År 1895 uppfördes huvudkontoret för Luggude Härads sparbank efter ritningar av Alfred Hellerström, sedermera stadsarkitekt i Helsingborg. Bankhuset är en tvåvåningsbyggnad i tegel och natursten.

Vägknutpunkten Mörarp fick på 1930-talet ett tillskott i form av en bensinstation, ritad av Carl Westbergs. Bensinstationer hade börjat anläggas utmed vägnätet från 1920-talet och uppfördes ofta i tidstypisk funktionalistisk arkitektur. Bensinstationen skyddas som byggnadsminne från 2017. (Se vidare ”Vid sidan om vägen” under Kommunikationernas landskap). Under 1900-talet fick samhället även två nya skolor, en från 20-talet och en från 60-talet. Utvecklingen under senare delen av 1900-talet gick mot ett modernt villasamhälle.

>>Till sida om byggnadsminnet Bensinstationen i Mörarp

Motiv för bevarande

Mörarp har utvecklats från att varit en medeltida kyrkby, ett administrativt centrum, ett väg- och järnvägssamhälle till att bli en villastad. I Mörarp finns flera intressanta byggnader, vilka bland annat belyser samhällets betydelse som administrativ centralort för häradet under flera sekler.

Tegelvillor i Mörarp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss