Kulturmiljöprogram: Kverrestad

Den äldre bebyggelsen i Kverrestad är samlad kring 1870-talskyrkan, som fick ersätta socknens medeltida kyrkobyggnad. Något öster om kyrkan ligger prästgården. Två längor i korsvirke från 1700-talet är bevarade av den ursprungligen fyrlängade gården. Boningslängan är sammanbyggd med en vid mitten av 1800-talet uppförd, vitputsad länga. Anläggningen illustrerar två olika typer av prästgård. Dels en, som är präglad av mer traditionellt byggnadsskick dels en, som har påverkats av högreståndsbebyggelsen. Den forna, parkliknande trädgården är bevuxen med höga lövträd och omgiven av en stenmur. Till anläggningen hör en mindre korsvirkeslänga av ålderdomlig typ, belägen i trädgårdens nordvästra del.

Till närmiljön hör socknens före detta fattigmagasin, byggt i gråsten 1803. I ena väggen är en runsten inmurad. Skolan ligger på sluttningen nedanför kyrkan. Två tegellängor med sekelskifteskaraktär sluter miljön mot norr. Söder om byn ligger ett långsträckt åsområde med betesmark med mer frodiga, buskbevuxna partier, omgivet av ett mjukt böljande åkerlandskap.

Motiv för bevarande

Kverrestad bevarar karaktären av gångna tiders sockencentra. Viktiga inslag i miljön är kyrkan, prästgården, sockenmagasinet och prästgårdsparken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss