Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Flyinge

Flyinge kungsgård

Flyinge kungsgård

Flyinge kungsgård ligger omedelbart söder om Kävlingeån cirka 7 km nordost om Lund.

Vidsträckta beteshagar utbreder sig kring gården, alléer kantar vägsystemet och pilerader är planterade i ägogränserna. På Kungsgården, som under medeltiden ägdes av ärkebiskoparna, drevs en omfattande hästuppfödning som kom att tillhöra danska kronan i samband med reformationen på 1530-talet. Efter Skånes övergång till Sverige inrättades Flyinge till kronoägt stuteri.


Anläggningens äldre byggnader härrör från 1700- och 1800-talen. Chefsbostaden, en ljusputsad tvåvåningsbyggnad byggd 1818 efter ritningar av F Blom, och de två på 1790-talet i gråsten uppförda Scholarlängan och Magasinet är grupperade kring en öppen plan i anläggningens västra del. Öster därom ligger stallängorna från 1833. Även dessa är ritade av F Blom och tillsammans bildar de en fyrlängad sluten enhet. Miljön kompletteras av bostadshus och sjukstall från tidigt 1900-tal, rastbanor, det så kallade Skostallet och vagnboden. Utmed vägen mot Flyinge by ligger äldre bostadshus, varav några med val bibehållet byggnadsskick och representativa för 1800-talet.

Motiv för bevarande

Hästuppfödningen vid Flyinge kungsgård har tradition sedan medeltiden. Anläggningen av idag illustrerar en enhetlig miljö präglad av decennierna kring 1800. De öppna betesmarkerna, alléerna, pileraderna och byggnaderna är alla delar i helhetsbilden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss