Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sönderössjö

Sönderössjö ligger i skogsbygden alldeles söder om gränsen till Halland. Området runt byn är ett odlings- och beteslandskap med jämförelsevis få stenmurar. Vid Smedjeån finns en välbevarad vattendriven ramsåg från 1800-talets början samt en liten skvaltkvarn. I byn finns även ett relativt välbevarat skolhus. Norr om den öppna marken finns terrasserade åkrar av okänd ålder.

Sönderössjö ligger i skogsbygden alldeles söder om gränsen till Halland. Området runt byn är ett odlings- och beteslandskap med jämförelsevis få stenmurar. Vid Smedjeån finns en välbevarad vattendriven ramsåg från 1800-talets början samt en liten skvaltkvarn. I byn finns även ett relativt välbevarat skolhus. Norr om den öppna marken finns terrasserade åkrar av okänd ålder.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap i skogsbygd. Ramsågen är en av tre bevarade i Skåne.

Hitta hit

Området ligger cirka 14 km nordost om Örkelljunga.

Se området i webbgis: Sönderössjö Länk till annan webbplats.

Kontakt