Kulturmiljöprogram: Lerberget

Lerberget

Lerberget ligger en kilometer söder om Höganäs och tillhör de yngre fiskelägena i Kullabygden. Byn växte fram under 1700-talet i ett för de yngre lägena karakteristiskt bebyggelsemönster.

Traditionen säger att Karl XII beordrade hit båtsmän, som uppförde små stugor åt sig och sina familjer. Fiskeläget expanderade kraftigt under senare hälften av 1800-talet, då fisket som näringsgren utökades med skeppsfrakt och skeppsbyggeri. 
  
Lerbergets äldre bebyggelse är samlad i ett stråk utmed Öresundskusten. Äldre kartmaterial visar att lägets äldsta stugor hade gaveln vänd mot havet. Enstaka äldre hus följer ännu detta mönster. Tomterna är små och långsmala. Trånga gränder, så kallade gudor, leder ner till vattnet och stranden. I skydd av husen ligger små trädgårdstäppor. Till de äldre fastigheterna hör bod och uthus. Fiskarestugorna har i regel en något oregelbunden placering på de långsmala tomterna, medan de yngre skeppar- och kaptensgårdarna med sina representativa fasader ligger i nära anslutning till gatulinjen. Det äldsta byggnadsbeståndet representeras av korsvirke, ibland överputsat eller täckt av brädfodring. Under 1800-talets sista decennier blev istället tegel det vanligaste byggnadsmaterialet. I byn finns även missionshus och skola. Under en period tillverkades tegel i Lerberget. Bruket var förlagt till området söder om själva läget. Än idag kan man skönja rester av lergravarna. 
  
Ursprungligen ägde läget ingen hamn utan båtarna drogs upp på land. Senare anlades stenkåsar, som dock var känsliga för stormar och ofta slogs sönder. Först på 1900-talet byggdes en riktig hamn. 
  
Öster om Höganäsvägen ligger Lerbergets moderna centrumanläggning från 1980-talet med torg och byggnader med olika funktioner. Här finns affärer, skola och kyrka. Den moderna bebyggelsen är uppförd i rött tegel och knyter an till den skånska byggnadstraditionen. Lerbergets kyrka invigdes 1982. Den röda tegelkyrkan är ritad av arkitekt Henrik Jais Nielsen. Interiören är modern och har ett enkelt formspråk. Ett stort furukors dominerar altarväggen och ljus kommer in från ett stort fönsterparti. Kyrkan rymmer flera rum för olika verksamheter, bland annat en barnavdelning i en tillbyggnad från 1995.
 
Motiv för bevarandeLerberget representerar 1800-talets kustnära byar, där förutom fisket även sjöfarten och varvsnäringen spelat en avgörande roll för utvecklingen. Byggnadernas placering och utformning, gatumönstret och äldre hägnadsmaterial är av speciellt intresse för miljön. Den moderna centrumanläggningen öster om fiskeläget visar på Lerbergets senare utveckling. De arkitektoniska kvaliteterna med den stilrena enkelheten knyter an till en regional byggnadstradition på ett modernt vis.                

Lerberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss