Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Södra Mellby

Södra Mellby kyrkby är belägen på en höjd i det kuperade odlingslandskapet söder om Kivik. Högst upp ligger den vitputsade sockenkyrkan från 1880-talet.

Södra Mellby

Upp till denna leder den slingrande bygatan, kantad av gathus. Dessa bevarar genom sin placering och sina putsade respektive brädfodrade fasader en karaktär av 1800-tal. Mellbybagarn finns högt upp i backen och säljer fortfarande bakverk alltsedan 1885. Mellbykavringen är ett av deras uppskattade bakverk.

Prästgården har en bibehållen, äldre prägel. Vid den så kallade Prästvägen ligger Södra Mellbys mölla, en holländarkvarn från 1858-1859. I möllan finns två kvarnverk, ett för fodersäd och ett för brödsäd. Därtill finns en skaltkvarn för korngryn. Intill möllan ligger en mjölnarbostad. Verksamheten avvecklades under slutet av 1940-talet och hembygdsföreningen tog då över möllan.  

Motiv för bevarande

Södra Mellby är representativ för 1800-talets skiftande bymiljö, där bebyggelsen till övervägande del består av gathus. Av kulturhistoriskt intresse är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre byggnadsbeståndet. Kyrkan med sitt fria läge utgör en betydelsefull accent i det agrara landskapet. Möllan är ett viktigt dokument över traktens agrarhistoria.               

Hitta hit

Platsen ligger cirka 13 km  nordväst om Simrishamn.

Se området i webbgis: S Mellby Länk till annan webbplats.

Kontakt