Kulturmiljöprogram: Linnebjär

Vid p-platsen i södra delen av området.

I det mjukt kuperade jordbrukslandskapet nordväst om Södra Sandby utgör Linnebjär med sin lövblandskog, där ek är det dominerande trädslaget, ett väl avgränsat område. Inom området finns lämningar efter en mesolitisk boplats. Mindre partier med fuktängar minner om att marken hävdats som slåtteräng. Under tidigt 1900-tal upphörde slåttern och marken nyttjades under en kortare period för betesgång. En kontinuerlig vård av området syftar till att bibehålla dess äldre karaktär.

Motiv för bevarande

Området ger en inblick i en landskapstyp som var vanlig i forna tider och som idag är på väg att försvinna.

,Linnebjär, slåtteräng med höstackar

Hitta hit

Platsen ligger 4 km öster om Lund.

Se området i webbgis:

Linnebjär Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss