Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Vankiva

Landsvägen mellan Finja och Vankiva har delvis kvar sin gamla sträckning uppe på en åsrygg. Åsarna har sedan förhistorisk tid använts och nyttjats för samfärdsel eftersom de fungerar som naturliga och självdränerande vägbanker. Den slingrande vägen, som följer de topografiska förhållandena, löper genom ett mindre bokskogsparti. Bebyggelsen inom området är gles och av varierande ålder. Till åsen gränsar öppen odlings- och hagmark.

Motiv för bevarande

Den gamla landsvägen mellan Vankiva och Finja har delvis fått behålla sin gamla sträckning uppe på en ås. Den slingrande vägen följer de topografiska förhållandena. Bebyggelsen i området är gles och av varierande ålder. Till åsen gränsar ett öppet odlingslandskap. Värde: Den slingrande naturanpassade vägen.

Vankiva gård.

Hitta hit

Vankiva ligger strax norr om Hässleholm.

Se området i webbgis: Vankiva Länk till annan webbplats.

Kontakt