Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Trolleberg-Värpinge

Trollebergs gård, vy mot sydväst

Trolleberg kallades i äldre tid Värpinge gård och finns omtalad i medeltida källmaterial som donation till Lunds domkyrka. Trolleberg är ett typiskt exempel på 1700-talsherrgård.

Höje å, som utgör gräns mellan Staffanstorp, Lomma och Lunds kommuner, flyter genom en öppen odlingsbygd dominerad av Trollebergs gård. Området brukades redan under förhistorisk tid, vilket en bronsåldersgravhög i i västra delen av området visar på. Dalgången kring Höje å är bred och flack, väl lämpad för betesdrift, vilket gett landskapspartiet dess nuvarande karaktär.

Trolleberg kallades i äldre tid Värpinge gård och finns omtalad i medeltida källmaterial som donation till Lunds domkyrka. Gården har skiftat ägare och gestaltning flera gånger. Genom köp på 1760-talet ändrades namnet till Trolleberg efter den nye ägaren Fredrik Trolle, som lät instifta gården till fideikommiss för en av sina döttrar och hennes efterkommande. Sedan denna tid utgörs manbyggnaden av en tvåvåningshuvudbyggnad med två tillhörande flyglar, uppförda i rött tegel och försedda med höga, valmade tak, kännetecknande för 1700-talet. Byggnadsåret anges genom järnsiffror till 1768, flyglarna är dock något yngre. Anläggningen omsluts enligt traditionellt mönster av en större park.  Ekonomibyggnaderna väster därom bildar ett trelängat komplex. Gårdens äldre längor förstördes vid en brand på 1920-talet. Av modernare datum är även gårdens arbetarebostäder.

Värpinge by norr om Höje å, i Lunds kommun, löd tidigare under Trollebergs gods. Här låg också gårdens vattenkvarn.

Motiv för bevarande

Trolleberg är ett typiskt exempel på 1700-talsherrgård. Förutom slottsanläggningen och de vidsträckta åkerfälten är även betesmarkerna och gravhögen viktiga inslag i kulturlandskapet.

Trollebergs fastighet med vindkraftverk.

Hitta hit

Området ligger i Lunds västra utkant.

Se området i webbgis: Trolleberg Länk till annan webbplats.

Kontakt