Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Edenryd-Norrevång

Mellan Åhus och Valje utbreder sig Skånes enda egentliga skärgård med öar, småholmar och skär. Innanför stranden finns stora öppna strandängar med artrik flora.

De betade markerna avgränsas av stengärdsgårdar. Odlingslandskapet norr om Edenryd är platt och öppet med talrika och välbevarade stengärdsgårdar. Vissa har blivit pålagda med sten i modern tid. En stor del av området består av blockrika betesmarker. Edenryd är en radby, där gårdarna ligger utmed byvägen. Norr om byn finns ett beteslandskap på torr och sandig mark, liksom området kring Norrevång och Åby.

Motiv för bevarande

Området är ett kustlandskap med höga natur- och kulturvärden som utvecklats under lång beteskontinuitet. Radbyn och enstaka bebyggelse är liksom stengärdsgårdarna viktiga inslag i landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss