Kulturmiljöprogram: Rydebäck

Fortuna

Vid sundet och nära gränsen till Landskrona kommun, ligger sedan 1600-talet Rydebäcks gård.

Cirka 10 kilometer söder om Helsingborg, direkt vid sundet och nära gränsen till Landskrona kommun, ligger sedan 1600-talet Rydebäcks gård. På 1780-talet lade gården under sig stora delar av Rya by. Detta område, som ligger öster om gården, exploaterades från 1960-talet med ett stort antal villor. Det kom att bli ett av norra Europas största småhusområde. Området fortsatte att bebyggas under de följande decennierna och utgörs idag av ett stort antal seriebyggda hus.

Utmed kusten i Fortuna ligger rester av en skans från tidigt 1700-tal. Genom påbud från Karl XII lät man uppföra skansar längs stora delar av skånekusten, t ex i Mölle, Råå och Skåre. Strax intill skansen ligger ett Per-Albinfort som anlades 1940-43 då det skånska kustförsvaret byggdes ut av rädsla för tysk invasion. Bebyggelsen i Fortuna anlades någon gång under 1800-talets mitt. Omkring 1820 hade inga hus anlagts men av Generalstabskartan att döma fanns här några hus kring 1860. Fortuna växte fram som ett mindre fiskesamhälle i utkanten av ägorna till Glumslöv och en utäga till Raus_Pålstorp. Idag är fiskesamhället under omdaning då läget utgör en attraktiv boendemiljö.

Motiv för bevarande

Rydebäcks villaområde är ett tydligt exempel på den form av villaboende som gjorde sig gällande från 1960-talet och framåt. Området har därigenom ett samhällshistoriskt värde.

Fortuna skans, anlagd under 1700-talets början.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss