Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Källstorp - Månstorp

Stenlänga utmed byvägen kantad med ett stengärde.

I skogsbygden norr om bildar Källstorp – Månstorp ett smalt, öppet odlingsstråk kring ett mindre vattendrag. Betesmarkerna, lövdungarna, stengärdesgårdar samt det sedan lång tid bibehållna vägsystemet ger landskapet en ålderdomlig karaktär. Den södra delen domineras av mossmarker och barrskog. Bebyggelsen är gles. Flera av gårdarna, företrädesvis U-formade, har ett äldre byggnadsbestånd med brädfodrade boningshus och uthus. Även enstaka gråstenslängor finns representerade. Särskilt välbevarade ter sig gårdarna vid Källstorp. De är uppförda strax efter den brand som på 1850-talet förstörde byns äldre byggnader. Inom området förekommer även några torpställen.

Motiv för bevarande

Området uppvisar ett äldre kulturlandskap, karaktäristiskt för Skånes skogsbygder under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Såväl bebyggelsen som den småskaliga ägostrukturen och stengärdesgårdarna utgör väsentliga element i miljön.

Gårdar i Källstorp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss