Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Gunnaröd

Gunnarödsområdet är beläget ostsydost om Båstad, sydväst om Östra Karup, och utgörs av de före detta inägorna till den historiska Gunnaröds by. Idag består den södra delen av åkermark medan den norra delen domineras av bokskog. Gunnaröds by skiftades 1878 och flera gårdar flyttades. Idag ligger endast en gård kvar på den ursprungliga bytomten där dagens fastighetsgräns överensstämmer med den tidigare gränsen mellan inägor och utmark.

Byns tidigare ängsmarker planterades med skog istället för att uppodlas, vilket innebär att ett fossilt åkerbrukslandskap kunnat bevaras. Området består av stora områden med terrasserade och röjda åkerytor med odlingsrösen och i sluttningarna finns ett välbevarat hålvägssystem. Mitt i området finns flera stora gravrösen och gravhögar från bronsålder, möjligen samtida med åkersystemet. Här finns även kvarnlämningar i form av fördämningar.

Motiv för bevarande

Gunnaröd visar ett välbevarat och tydligt fossilt åkersystem och andra lämningar av högt kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss