Kulturmiljöprogram: Hylla-Knickarp

1/2 milsten vid Hylla

Gångna tiders vägsystem exemplifieras väl av den aktuella vägsträckningen. Naturligt väldränerade landskapsavsnitt, som här i övergångstrakten mellan slättbygd och höjdstråk, var av betydelse för dragningen av kommunikationslederna.

Väg 740 leder genom ett ålderdomligt kulturlandskap. Mellan Hylla och Knickarp i gränstrakten mellan Romeleåsens sluttning och Sövdesjöns slättbygd har vägen bibehållit sin ursprungliga sträckning, väl anpassad efter de topografiska förhållandena och på så vis representativ för forna tiders vägsystem. Milstenarna av 1700-talstyp utmed vägkanten, visar på vägens forna status då den ingick i skjutstrafiken mellan Ystad och Lund.

Motiv för bevarande

Gångna tiders vägsystem exemplifieras väl av den aktuella vägsträckningen. Naturligt väldränerade landskapsavsnitt, som här i övergångstrakten mellan slättbygd och höjdstråk, var av betydelse för dragningen av kommunikationslederna. Vägen bredd och sträckning i landskapet är av kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss