Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ågerup

Området är ett av 1700- och 1800-talen präglat herrgårdslandskap. Romeleåsen uppvisar i sin södra del en varierad landskapsbild med åkerfält, beteshagar och skogsdungar. Kring Ågerups herrgård utbreder sig öppna odlingsmarker, präglade av storgodsdriften. Sluttningarna mot öster är skogsklädda. Bebyggelsen är gles inom området.

Elsagården, en plattgård under Ågerup.

Ågerup är en mindre herrgårdsanläggning av karolinsk typ vars gårdsmönster bland annat kännetecknas av att de närliggande man- och fägårdarna åtskiljs genom en mur eller stängsel. Mangårdsbyggnadens gulputsade länga från 1600-talet ligger i fonden av den söder ledande uppfarten. I väster sluts gårdsplanen av en flygelbyggnad. Ekonomilängorna är av traditionellt slag med röd brödfodring. Några av gårdens arbetarebostäder är karaktäristiskt belägna nära uppfartsvägen. En tidigare underliggande plattgård är t ex Elsagården nordost om Ågerup, se bild ovan.

Motiv för bevarande

Området är ett av 1700- och 1800-talen präglat herrgårdslandskap. Ågerups herrgård utgör en för Skåne sällsynt anläggning. De stora brukningsenheterna och den till huvudgården koncentrerade bebyggelsen är viktiga delar av miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss