Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Gullåkra

Gårdsbyggnad i Gullåkra

Gårdarna i Gullåkra by ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga komponenter i kulturlandskapet.

Gullåkra by ligger omgiven av bördiga åkrar i slättlandskapet norr om Staffanstorp. I öster ligger Gullåkra mosse, en rest av en landskapstyp som före omfattande dikningar under 1800-talet var vanlig i skånska kulturlandskap. De hamlade pilarna, vilka gav slättbonden gott slöjd- och byggnadsmaterial samt bränsle, ger området en ålderdomlig prägel.

Byns gårdar bildar en väl samlad bykärna, föga påverkad av skiftesreformernas gårdsutflyttning då enskiftet 1812 endast medförde utflyttning av två av de sju gårdarna. Flera väl bibehållna längor från 1800-talet finns inom byn. Byns gamla vattenplats, vanningen, är bevarad. Vid Gullåkra nummer 1 drevs under förra delen av 1800-talet en hälsobrunnsrörelse. Brunnsinrättningen omfattade såväl brunnshus med badavdelning som park med promenadstigar. Av detta kvarstår idag endast delar av parken.

Motiv för bevarande

Gårdarna i Gullåkra by ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga komponenter i kulturlandskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss