Kulturmiljöprogram: Hallaröd

Vid kyrkan leder stig längs mur mot källan.

Hallaröds kyrka ligger på en svagt markerad höjd. Den vitputsade byggnaden i romansk stil domineras av ett kraftigt västtorn med strävpelare. Kyrkan tillbyggdes under 1800-talets första hälft, som många andra skånska kyrkor, med nykyrka. Kyrkstigen mellan kyrkan och den norr därom liggande bebyggelsen leder genom en mindre lövträdsdunge i vilken S:t Olofs källa är belägen. Källan var under medeltiden ett centrum för S:t Olofskulten och en därtill hörande marknad. Vid 1700-talets mitt överflyttades marknaden till Hörby. I området söder om kyrkan finns bastugn och hålvägar.

Bebyggelsen är koncentrerad till landsvägen norr om kyrkan och härrör från tiden efter skiftet 1841. De äldre husen, i huvudsak bostadshus, kännetecknas av ett till trakten knutet traditionellt byggnadsskick med brädfodrade fasader. I bykärnan finns handelsbod, smedja, pensionärshem och församlingshem. Byn omfattar även ett mindre antal moderna villor. Gårdarna med spridd placering i landskapet har ett till ålder och utformning varierat byggnadsskick.

Motiv för bevarande

Området illustrerar ett ålderdomligt kulturlandskap, karaktäristiskt för de inre, höglänta delarna av Skåne. Den äldre kristna tidens heliga källor i anslutning till kyrkan finns endast bevarade på ett fåtal platser.

Hallaröd, St Olofs källa

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss