Kulturmiljöprogram: Rössjöholm

Tollsjö kvarn

Rössjöholmsområdet belyser skogsbygdens godslandskap. Betydelsefulla element i herrgårdsmiljön är huvudanläggningen med tillhörande jordbruk, torp och arrendegårdar, skogsmarkerna, kyrkan samt kvarnbyggnaden.                        

Rössjöholms herrgård ligger vid Hallandsåsens sydsluttning och Rössjön. Åsens tidigare ljungbevuxna slänter är sedan mitten av 1800-talet bevuxna med blandskog. Söder om sjön är landskapet flackt med stora betesmarker. Dungar av lövträd ger omväxling. Redan under medeltiden fanns här en sätesgård. Än idag kan man på en holme i sjön se lämningar efter denna anläggning, som förstördes av snapphanar under 1670-talet. Äldre källor vittnar om att denna föregåtts av tidigare anläggningar, vilka haft skiftande läge i omgivningen.

Dagens huvudbyggnad, vilken i stil och plan ansluter till karolinska karaktärsbyggnader, är uppförd på 1730-talet. Ursprungligen fanns här två flyglar, endast den norra kvarstår. En större park inramar anläggningen och lämnar utsikten fri över sjön i norr. Ekonomibyggnaderna utgör sedan 1870-80-talet Rössjöholms gård. Tidigare låg de på traditionell plats i närheten av mangårdsbyggnaden. Förvaltarbostaden har fått en ovanligt gedigen utformning i sten.

Miljön kring Tåssjö kyrka, vars äldsta delar stammar från medeltiden, med sockenstuga och skola har delvis karaktär av forna tiders sockencentra. Kyrkvägen från herrgårdsbyggnaden är markerad genom en allé. Rössjöholmsån drev förr bland annat en vattenmölla, belägen nordväst om Tåssjö kyrka.
  
Till Rössjöholm hör ett stort antal välbevarade torp, arrendegårdar och arbetarbostäder. De följer samtliga ett enhetligt mönster med röda, brädfodrade fasader. I skogstrakterna erinrar husgrunder, stenkällare och trädgårdstäppor om övergivna torp. Vid Trollehallar norr om Rössjön ligger de s.k. Snapphanestallarna med branta klippväggar, där friskyttarna hade sina förråd och höll sina fångar.

Motiv för bevarande

Rössjöholmsområdet belyser skogsbygdens godslandskap. Betydelsefulla element i herrgårdsmiljön är huvudanläggningen med tillhörande jordbruk, torp och arrendegårdar, skogsmarkerna, kyrkan samt kvarnbyggnaden.

Tåssjö, kyrkbyn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss