Kulturmiljöprogram: Örum

Örumshuset

Örumshuset

Örum är en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll.

I det flacka odlingslandskapet norr om Hörups kyrkby ligger Örum, en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Av de tre gårdarna, vilka ligger vid byvägens södra sida, bevarar två ett ålderdomligt byggnadsskick och gårdsmönster. Örum har i äldre tid haft ett stort antal hantverkare, vilka bodde och arbetade i de små, tättliggande husen utmed norra sidan av bygatan. Husen, i huvudsak med putsade fasader, härrör från senare delen av 1800-talet.

Sydväst om byn ligger Örumshuset, ett husmanshus för fattigt folk. Den halmtäckta byggnaden är uppförd i korsvirke och gråsten under tidigt 1800-tal. Huset ägs av Ystads kommun och används som museum.

Motiv för bevarande

Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll. Byggnadernas gruppering och deras ålderdomliga karaktär är av betydelse för miljön.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 16 km öster om Ystad.

Se området i webbgis: Örum Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss