Kulturmiljöprogram: Knopparp

Knopparp med gård i bakgrunden.

Odlingslandskapet vid Knopparp är småbrutet och växlar mellan åker, öppen betesmark och skogsbeten. En av de välbevarade betesmarkerna har hedkaraktär i norra delen och äldre bokar i södra. I området finns även många stenmurar och odlingsrösen. Stensträngar och äldre odlingsrösen visar att ett äldre odlingssystem ligger under det idag synliga skifteslandskapet.

Motiv för bevarande

Knopparp visar ett småskaligt odlingslandskap med många bevarade natur- och kulturvärden, bland annat en bevarad utmarksrest. Stensträngar, stenmurarna och odlingsrösena representerar olika faser av odlingen och visar på en lång kontinuitet i brukandet av området.

Vägen till Knopparp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss