Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Mellby och Adseke

Mellby kyrkby

Området är beläget i de kuperade trakterna i centrala Skåne. Landskapet är omväxlande med skogar, betesmarker, både små och stora åkrar samt stemurar.

Norra Mellby

Vid Norra Mellby kyrka, som har medeltida ursprung, finns ett flertal värdefulla byggnader. Prästgården, ett äldre skol- och fattighus samt ett något yngre skolhus är representativa för äldre tiders sockencentra. Gamla skol- och fattighuset, en vitputsad tvåvåningsbyggnad från 1814, står som ett gott exempel på det gamla bondesamhällets byggnader av social karaktär. Nordväst om kyrkan och det fristående, brädfodrade klocktornet ligger prästgården. Byggnaden är uppförd 1929 i tidstypisk 1920-tals klassicism på en äldre prästtomt. Längs den delvis skogskantade vägen mot Adseke ligger mindre torpbebyggelse på ur odlingssynpunkt sämre mark. Bebyggelsen är oregelbundet placerad och visar traditionellt byggnadsskick.

Adseke

I Adseke ligger tre större gårdar med väl bibehållna byggnader på äldre tomter vid bygatan. Två av dem är trelängade medan den tredje har fyra längor kring gårdsplanen. Längorna är av varierande ålder och uppvisar ett skiftande byggnadsskick. En av gårdarna har ett boningshus av äldre typ, en ryggåsstuga i skiftesverk, troligen från 1700-talet. Den södra mangårdsbyggnaden, uppförd på 1860-talet, har fått en mer representativ utformning med putsade fasader och rundbågsfris. De äldre uthusen är företrädesvis brädfodrade och röda. Invid byn ligger byns kvarn i en mindre dalsänka och på backen ovanför finns resterna av en linbastu. De hade båda en väsentlig funktion i självhushållets bondesamhälle.

Motiv för bevarande

Området är representativt för det kulturlandskap, som under 1800-talet växte fram i de mellersta delarna av Skåne. Byggnadsbeståndet är varierat och har såväl socialhistoriskt som byggnadshistoriskt intresse. Bykärnorna är oregelbundet grupperade men väl sammanhållna. Tillsammans med den spridda torpbebyggelsen äger de ett stort miljövärde.

Hitta hit

Området ligger väster om Sösdala och cirka 10 km söder om Hässleholm.

Se området i webbgis: N Mellby Länk till annan webbplats.

Kontakt