Kulturmiljöprogram: Brantahallar-Grödby

Brantahallar och Grödby ingår i ett stort område med blockrika betesmarker öster respektive nordost om Bromölla. Berget går i dagen på flera ställen i de centrala delarna. Området är rikt på odlingsrösen, stensträngar, jordvallar, kullar och gravanläggningar.

Här finns också många stengärdesgårdar och fägator. Vissa delar har tidigare varit uppodlade, men de har ändå en rik och hävdberoende flora. Norr om Grödby finns en buskrik utmark utan trädskikt med en välbevarad fägata och flera stengärdesgårdar.

Motiv för bevarande

Äldre utmarkslandskap typiskt för mellan- och skogsbygd.

Hitta hit

Området ligger strax öster om Bromölla.

Se i Länsstyrelsens webbgis: Brantahallar m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss