Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Knästorp

Knästorps kyrka

Trakten kring Höje å karakteriseras av ett öppet åkerbrukslandskap. Den flacka dalgången vid ån upptas av betesmarker med ett rikt pilbestånd, typiskt för den skånska slättbygden.                         

Trakten kring Höje å karakteriseras av ett öppet åkerbrukslandskap. Den flacka dalgången vid ån upptas av betesmarker med ett rikt pilbestånd, typiskt för den skånska slättbygden. På åns norra sida ligger en bronsåldershög, vars ursprungliga fria och dominerande läge nu skyms av Norra Knästorps stora trädgård.

Söder om ån ligger Knästorps kyrkby, ett mindre bysamhälle med bibehållen samlad bykärna med gårdarna öster om kyrkan. Knästorps kyrka har bevarad romansk plan, rektangulärt långhus, kor och absid. Det breda västtornet tillbyggdes under senare delen av medeltiden.

Enskiftet genomfördes 1811 varvid två av byns sex gårdar flyttades ut. Byggnadsbeståndet är av varierande ålder och utseende, med tegel som vanligt förekommande byggnadsmaterial. Några vitputsade bostadshus och gatehus från 1800-talet ligger i byns östra del. Skolan återfinns på sedvanlig plats nära kyrkan. De röda tegelbyggnaderna representerar två skeden av 1900-talets skolhusbyggnation.

Knästorps kvarn är idag en modern anläggning men föregick av både vädermölla på 1800-talet och elektriska kvarnar från 1930-talet.

Norra Knästorp omtalas i medeltida källor som by. Den lämnades senare öde och blev först under sent 1700-tal åter bebyggd och då med marken samlad under en gård. Den nuvarande gårdens längor, av vilka några är i korsvirke, är grupperade kring en öppen gårdsplan. Till sina äldsta delar stammar de från 1800-talet. Gårdens prägel av storgård understryks av den allékantade vägen från norr.

Höje ås vatten drev i äldre tid en vattenkvarn vid Höjebro vid gränsen till Lunds kommun. Kvarnen är sedan länge nedlagd.

Motiv för bevarande

Miljön är illustrativ för den skånska slättbygdens små kyrkbyar, vars äldre bystruktur med tättliggande gårdar och hus är väl bibehållen. Av betydelse för landskapsbilden är den dominerande kyrkan med sitt kraftiga västtorn.

Vy från Knästorp mot sydväst.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss