Kulturmiljöprogram: Nordanå

Nordanå gård

Landskapet kring Nordanå herrgård har inte berörts av det rationella jordbruket i så stort omfattning som vid många andra större gårdar utan har bevarat en äldre karaktär och är av kulturhistoriskt värde.

Nordanå är beläget utmed Helge å, nordväst om Broby. Landskapet kring Nordanå herrgård har inte berörts av det rationella jordbruket i så stort omfattning som vid många andra större gårdar. Landskapet är småskaligt och rymmer många stenmurar. Nordanås huvudbyggnad är i tegel med två friliggande flyglar och stora ekonomibyggnader av sten. Vägarna närmast gården kantas av alléer. I områdets södra del finns spår efter en äldre kvarn och en stenbro som leder över Helge å. Vid Nordanå finns ett bokskogsområde, sumpskogar och våtmarker intill den uppdämda Helge å norr om Broby.

Motiv för bevarande

Herrgårdsmiljön med tillhörande landskap har bevarat en äldre karaktär och är av kulturhistoriskt värde.

Hitta hit

Platsen ligger strax nordväst Broby.

Se området i webbgis: Nordanå Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss