Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Nordanå

Nordanå gård

Landskapet kring Nordanå herrgård har inte berörts av det rationella jordbruket i så stort omfattning som vid många andra större gårdar utan har bevarat en äldre karaktär och är av kulturhistoriskt värde.

Nordanå är beläget utmed Helge å, nordväst om Broby. Landskapet kring Nordanå herrgård har inte berörts av det rationella jordbruket i så stort omfattning som vid många andra större gårdar. Landskapet är småskaligt och rymmer många stenmurar. Nordanås huvudbyggnad är i tegel med två friliggande flyglar och stora ekonomibyggnader av sten. Vägarna närmast gården kantas av alléer. I områdets södra del finns spår efter en äldre kvarn och en stenbro som leder över Helge å. Vid Nordanå finns ett bokskogsområde, sumpskogar och våtmarker intill den uppdämda Helge å norr om Broby.

Motiv för bevarande

Herrgårdsmiljön med tillhörande landskap har bevarat en äldre karaktär och är av kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss