Kulturmiljöprogram: Isakstorp

Betesmark med stengärde i Isakstorp 

Landskapet kring Isakstorp är kuperat och till stor del skogsbevuxet. Närmast byn bildar åkrar och betesmark ett öppet område. Sydost om byn ligger en välbevarad linbasta på traditionell plats, som ursprungligen var samfälld mark och på avstånd från byn på grund av brandrisken. I äldre tiders bondesamhälle med självhushållning utgjorde linberedningen en viktig del. Bastan användes för linberedning fram till sekelskiftet 1900.

Torkhuset i gråsten med eldstad står kvar tämligen intakt medan delar av förrummet i träkonstruktion är ödelagda. Linbastans ålder är inte känd, men på platsen har funnits brytestugor åtminstone sedan 1830-1840-talen.

Motiv för bevarande

Isakstorps basta är välbevarad och representativ genom sitt läge och sin konstruktion. Det småbrutna odlingslandskapet med öppenhet kring byn är viktigt att bevara.

Öppen odlingsmark i Isakstorp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss