Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Nyvång

Området rymmer en kulturhistoriskt intressant industrimiljö, som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. Ett viktigt inslag i landskapsbilden är den stora slagghögen. Stadsplanen och den typiska arbetarbebyggelsen med sina kolbodar har ett högt kulturhistoriskt värde.

Gruvindustri

Nyvång är beläget strax väster om Åstorp i den nordvästskånska slättbygden. Stenkolsfyndigheterna i dessa delar av Skåne har gett upphov till ett flertal gruvindustrier med därtill hörande samhällsbildningar. Schaktet vid Nyvång, vars mäktiga slagghög dominerar det flacka landskapet, öppnades 1907. Verksamheten lades ner 1966. Ett flertal byggnader från anläggningens första tid finns bevarade. Så står till exempel maskinhuset Schakt Carl Cervin kvar som ett monument över den forna gruvdriften.

Planlagd bebyggelse

Under 1910-20-talen växte ett större samhälle upp kring gruvan. Höganäsbolaget köpte mark och uppförde bostäder åt sina anställda. Helsingborgs stadsingenjör Sigfrid Ewald planlade området med den engelska trädgårdsstaden som inspiration. Det är uppbyggt efter en strikt geometrisk plan med ljust putsade bostadshus i gatulinjen. Stockholmsarkitekterna Sigurd Lewerenz och Torsten Stubelius var engagerade i planerandet av området, men det var Höganäsbolagets Martin Cronsiö som ritade merparten av byggnaderna.

Intill husen fanns karaktärsskapande kolbodar där lönekolen kunde förvaras. Gruvan och kolkraftverket låg norr om järnvägen, medan samhället framför allt låg på den södra sidan. En mindre del av kolkraftverket återstår. Vid de öppna platserna i centrum ligger byggnader med en mer allmän funktion som före detta gruvkontor, skola och affär.

Motiv för bevarande

Området rymmer en kulturhistoriskt intressant industrimiljö, som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. Ett viktigt inslag i landskapsbilden är den stora slagghögen. Stadsplanen och den typiska arbetarbebyggelsen med sina kolbodar har ett högt kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss