Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Fjälkinge backe

Norr om Fjälkinge samhälle ligger ett tämligen flackt landskap som domineras av Fjälkinge backe och Lille backe med delvis skogklädda sluttningar. Hel backen har en småskalig ägostruktur med kraftiga stengärdesgårdar i ägogränserna. Sluttningarna består av torra och öppna betesmarker med rik flora och fauna. Inom ett mindre område nordväst om Fjälkinge backe har i äldre tid legat åtta gravhögar, anlagda av bronsålderns åkerbrukare. Genom sitt antal pekar de på en omfattande bebyggelse i trakten under förhistorisk tid.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet, som domineras av Fjälkinge backe visar tillsammans med de förhistoriska lämningarna på en lång bebyggelsekontinuitet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fjälkinge backe är även ett naturreservat.

Om naturreservatet Fjälkinge backe

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss