Kulturmiljöprogram: Södra Björstorp

Området sträcker sig över delar av Linderödsåsens sydsluttning. Den kuperade terrängen består av omväxlande odlad mark och sämre skogsområden. Av trakten sannolikt varit uppodlad redan under högmedeltid visar två, numera skogsbevuxna områden väster och söder om Björstorps gård. Dessa består av fossil åkermark i form av rösen och terrasserade åkrar Den gulputsade anläggningen på Södra Björstorp uppfördes 1775. Den har mot norr en bostadsdel på hög sockelvåning. Förutom de ekonomibyggnader, som ingår i den åttkantiga byggnaden, finns på gården ett friliggande bränneri i gråsten och ett stall i en för 1840-talet typisk stil. Uppfarten kantas av en allé och höga stengärdesgårdar. Södra Björstorp är en unik anläggning utan motstycke när det gäller utformning. 

Motiv för bevarande

Området omfattar två kulturhistoriska komplex av stort värde: det medeltida odlingslandskapet och Södra Björstorps åttkantiga gård, ett särpräglat exempel på 1700-talets arkitektur.                

Södra Björstorp, före branden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss