Kulturmiljöprogram: Bröna

Grovt träd utmed byväg.

Söder om gränsen mellan Skåne och Småland ligger byn Bröna i ett öppet odlingslandskap omgivet av tät granskog. Landskapet är småskaligt och ålderdomligt till karaktären, vilket förstärks av de talrika och välbevarade stengärdesgårdarna.

De många betesmarkerna är blockrika. En av gårdarna i byn är välbevarad med gulputsat boningshus och tre röda ekonomibyggnader.

Motiv för bevarande

Bröna är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss