Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bröna

Grovt träd utmed byväg.

Söder om gränsen mellan Skåne och Småland ligger byn Bröna i ett öppet odlingslandskap omgivet av tät granskog. Landskapet är småskaligt och ålderdomligt till karaktären, vilket förstärks av de talrika och välbevarade stengärdesgårdarna.

De många betesmarkerna är blockrika. En av gårdarna i byn är välbevarad med gulputsat boningshus och tre röda ekonomibyggnader.

Motiv för bevarande

Bröna är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt