Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Glimåkra

Träbyggnad i Glimåkra centrum

Järnvägslinjen Glimåkra-Kristianstad anlades 1886 i nära anslutning till kyrkan. Glimåkra är ett tydligt exempel på samhälle knutet till järnvägens etablering och de kring stationsområdena uppkomna industrierna. Orten visar även folkrörelsernas starka koppling med missionshus, nykterhetslokaler, folkets park, hembygdsrörelse och idrottsförening. Mycket av bebyggelsen är välbevarad och tidstypisk.

Glimåkra ligger i norra delen av Östra Göinge kommun. Den ljusputsade kyrkan byggdes på 1830-talet och är tämligen omfattande i storlek. Kyrkan ersatte en medeltida anläggning som visade sig vara för liten och otidsenlig när befolkningen ökade till följd av förbättrat jordbruk, industrietableringar och bättre levnadsförhållanden. Vid kyrkan uppfördes skola, prästgård, idag folkhögskola, och kommunalhus, idag bibliotek.

Järnvägslinjen Glimåkra-Kristianstad anlades 1886 i nära anslutning till kyrkan. År 1909 öppnade även linjen mot Älmhult för trafik. En ny station tog i bruk i Glimåkra och tidigare lokstall och verkstad revs. Bostäder, handel och serviceinrättningar uppstod kring de båda stationsområdena. Med bebyggelsen kring kyrkan fanns således tre centra i Glimåkra. Även industrier etablerades, främst stenindustrier och möbelfabriker.
  
Glimma Glasbruk från 1919, hade till en början småländska glasarbetare och disponent från glasbruket i Sibbhult. Vävstolsfabriken etablerades i Glimåkra under slutet av 1940-talet. Idag heter företaget Glimakra Akvamatik AB och tillverkar bland annat skärmväggar och utställningsskåp. Centralt ligger även Glimåkra möbelaffär AB. Person- och godstrafiken på järnvägslinjen mot Kristianstad lades ner 1969 respektive 1978. Järnvägen mot Älmhult revs 1974.

Trots bränder och rivningar finns mycket bevarat av stationssamhällets träarkitektur från tiden kring sekelskiftet 1900. Verksamheten på glasbruket upphörde 1969 men Glimma Glasmuseum visar fotografier och glas från fabriken. I byn finns också ett vävmuseum. Till industrier finns ofta folkrörelser knutna. Den religiösa traditionen på orten visas bland annat i Missionshuset (EFS och Bibeltrogna vänner) med samlingslokal från 1894 i 1,5 plan och garage från 1950-talet. Glimåkra Framtid 2193 hette tidigare IOGT Bildningshemmet och är en samlingslokal från 1904 med bostadslägenhet på ovanvåningen. På orten finns även en aktiv hembygdsförening.

Folkhögskolan

Folkhögskolan, som drivs i EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) regi, är uppbyggd kring prästgården från 1700-talet. Prästgårdsbyggnaden innehåller lektionssalar och konferensrum, de två flyglarna lektionssalar och kapell. Det gamla fähuset innehåller lektionssalar, datorsal, musikstudio och aula. Skolan har en gymnastikhall och styrketräningslokal. Här finns också ett internat, dels i form av ett elevhem alldeles intill skolbyggnaderna, dels som en liten stugby hundra meter därifrån.

Glimåkras Folkets hus och park

Glimåkras Folkets hus förening u.p.a. bildades 1912 och på platsen, i södra delen av Glimåkra, fanns en utedansbana och utescen som dock är rivna. Parken öppnades då en modernare dansbana flyttades hit 1927 som då också byggdes till. Innanför entrén består parkområdet en skogsbacke med lövträd, en terrass med sittplatser och stora stenblock.

Glimåkras Idrottsförening

Glimåkra Idrottsförening bildades 1928 av intresserade på orten och verksamheten byggde på frivilligt arbete. Fotboll var den stora idrotten och flera pojkar spelade i laget i Broby. Under 1930-talet spelades dock underhållningsmatcher mellan både herrar och damer. Herrarna i föreningen började med seriespel 1930, även om den sanka fotbollsplanen ställde till problem. Under 1940-talet var laget så framgångsrikt att man stannade kvar i högre serie och byggandet en ny idrottsplats blev aktuell. År 1955 invigdes den nya idrottsplatsen Trollavallen, som fortfarande brukas av föreningen. År 1998 brann dock klubbstugan, byggd 1954, ner totalt men en ny har uppförts. Intill har Trollarinken för hockey uppförts under senare tid. Glimåkras verksamhet kompletterades snart med bandy. År 1947 byggdes bandystugan, som idag är restaurerad. Namnet Trollavallen kommer egentligen från vallarna för skapandet av bandybanan. Vid intilliggande Trollabadet finns förutom bassäng med hopptorn, även ett café, en liten utomhusscen och omklädningsrum.

Motiv för bevarande

Glimåkra är ett tydligt exempel på samhälle knutet till järnvägens etablering och de kring stationsområdena uppkomna industrierna. Orten visar även folkrörelsernas starka koppling med missionshus, nykterhetslokaler, folkets park, hembygdsrörelse och idrottsförening. Mycket av bebyggelsen är välbevarad och tidstypisk.               

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss