Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Trulsatorp

Trulsatorp ligger i nordöstra delen av Osby kommun, precis på gränsen till Småland. Det omgivande landskapet är öppet. Det bedrivs ett aktivt ängsbruk med hamlade träd och på ängsmarken finns bevarade timrade ängslador. Skogens användning visas på gårdens utmark med väl underhållna tjärdalar. Den samlade bebyggelsen vid Trulsatorp är välbevarad. Den äldsta gården i Trulstorp består till vissa delar från 1700-talet och ligger på ursprunglig plats innan skiftet. Gården intill byggdes senare på undantag. I Trulsatorp finns ett kokhus, så kallad sters, bevarat.

Motiv för bevarande

Det kulturhistoriska värdet i Trulsatorp utgörs till stor del av helhetsbilden där spåren efter tidigare verksamhet på utmarker och ängar finns kvar med koppling till bebyggelsen är tydlig. Tjärdalarna visar det som en gång var en viktig binäring i norra Skånes skogsbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss