Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Fleninge

Fleninge har karaktär av ett vägsamhälle. Traditionen som vägknut går tillbaka till 1600-talet och hade stor betydelse fram till 1964 då motorvägen gjorde att allt mindre resenärer passerade Fleninge.

Fleninge by ligger nordost om Helsingborg, längs väg 110, på Helsingborgsryggens norra sluttningszon. Under 1700-talet var Fleninge en av de största byarna inom nuvarande Helsingborgs kommun och hade formen av en radby. I byn ligger Fleninge romanska kyrka som troligen är från 1100-talet. Under 1300-talet fick kyrkan ett torn och på 1800-talet skedde om- och tillbyggnader på grund av en växande församling. Kyrkbyn påverkades starkt av enskiftet och gårdarna spreds ut i socknen. I byn finns också en mölla, byggd 1855. Möllan stod ursprungligen i Hjälmshult, varifrån den flyttades 1961. Idag har den före detta radbyn till stor del samlats kring den centrala vägkorsningen.
  
Fleninge har ett förflutet som administrations- och framför allt kommunikationscentrum. Traditionen som vägknut har haft stor påverkan på byns historia. Fleninges första gästgivaregård uppfördes på 1600-talet (se vidare ”Gästgivaregårdar” under ”Kommunikationernas landskap”). Denna byggnad ersattes 1810 av den nuvarande gästgivaregården. Byggnaden i två våningar har en hög gråstenssockel och ett valmat, brutet sadeltak. Fram till 1964 passerade Västkustvägen mot Göteborg Fleninge och i närheten gick även riksväg 2 mot Stockholm. Mycket trafikanter passerade Fleninge och här uppfördes således Sveriges första motell år 1954 efter ritningar av den danske arkitekten Bendt Hjelm-Jensen. Byggherre var KAK – Kungliga svenska AutomobilKlubben. Motell var 1900-talets och bilismens svar på gästgivaregårdar med influenser från USA (se vidare ”Vid sidan om vägen” under ”Kommunikationernas landskap”). Bilen hade stor påverkan på arkitekturen och en modern logitradition växte fram. När motorvägen drogs en bit från byn minskade antalet genomresande och Fleninge förlorade mycket av sin betydelse som vägknut.

Motiv för bevarande

Fleninge har karaktär av ett vägsamhälle. Traditionen som vägknut går tillbaka till 1600-talet och hade stor betydelse fram till 1964 då motorvägen gjorde att allt mindre resenärer passerade Fleninge. Gästgivaregården har samhällshistoriskt värde med ursprung i 1600-talets skjutsväsende. Kopplingen mellan motellet och gästgivaregården ger Fleninge ett högt samhällshistoriskt värde med lång kontinuitet och koppling till kommunikationernas utveckling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss